פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו לח יט

"חי חי" - ל' בני אדם חיים כלומר כשיש בני אדם חיים בעולם זה חי וזה חי יוצאת ההודאה מביניהם

"יודיע" - (אשישפ"ר בלע"ז) (ס"א חי חי אתה חי ונאה להודות לחי)

"אל אמתך" - האב מודיע ומכוין דעת בנו אל אמיתך להאמין בך