קטע:רש"י על ישעיהו לח יח

"כי לא שאול תודך" - אם הייתי מת לא הייתי מודה לך על הנס של מפלת סנחריב ולא הייתי סובר אל אמתת הבטחתך שהבטחתני עליו