קטע:רש"י על ישעיהו לח ו

"ומכף מלך אשור אצילך" - למדנו שלפני מפלת סנחריב חלה