קטע:רש"י על ישעיהו לז לז

"וישב בנינוה" - היא ראש המלכות כענין שנאמר (בראשית י) מן הארץ ההיא יצא אשור ויבן את נינוה