רש"י על ישעיהו לז כה

"אני קרתי ושתיתי" - כלומר התחלתי בכל מעשי וגמרתי והצלחתי כזה הכורה בור ומוצא מים ומצליח ל' מקור

"ואחריב בכף פעמי" - אם באתי לצור על עיר הבטוחה בחוזק נהרותיה הבאתי עליה גייסות רבים וכלו מימי נהרותם ובשתיית בהמתם ומדרך כף רגליהם

"ואחריב" - ל' הוה כלומר כן דרכי תמיד

"יאורי מצור" - יאורי עיר הבאה במצור ע"י יאורות