קטע:רש"י על ישעיהו לז כד

"מרום הרים" - הר הבית

"ירכתי לבנון" - בית המקדש

"ואכרות קומת ארזיו" - לא אלך לארצו עד אשר אחריבנו

"קצו" - סופו

"יער כרמילו" - טוב שבחו וכובד חזקו