קטע:רש"י על ישעיהו לז יב

"עדן" - שם מלכות כמה דאת אמר (יחזקאל כז) חרן וכנה ועדן