קטע:רש"י על ישעיהו לז ג

"ותוכחה" - (אשפרובמנ"ט בלע"ז) האויבים מוכיחים בהצלחתם לאמר ידינו רמה ואין אלהים כאלהינו

"כי באו בנים" - בני ישראל בניו של הקב"ה

"עד משבר וכח אין ללידה" - עת צרה הדומה לאשה היושבת על המשבר ואין כח לולד לצאת