קטע:רש"י על ישעיהו לה י

"ושמחת עולם" - שמחה אשר מעולם שהיתה להם כבר בדרך יציאתן ממצרי' וה' הולך לפניהם יומם (שמות יג)

"ונסו" - היגון והאנחה מהם