קטע:רש"י על ישעיהו לה ט

"ופריץ חיות" - חזיר מיער (תהלים פ) אין לך פריץ בחיות כחזיר הבר וגם אריה מסובכו (ירמיהו ד) הוא נבוכדנצר לא ימצא שם

"בל יעלנה" - לאותה הדרך דרך משמש לשון זכר ולשון נקבה כדכתיב את הדרך אשר ילכו בה (שמות יח) הרי נקבה בדרך אחד יצאו אליך (דברים יח) הרי זכר

"לא תמצא" - חיה רעה שם