פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו לד יז

"והוא הפיל להן" - עכשיו הנביא אומר על הקב"ה והוא הפיל להם לאותן החיות והעופות גורל שיעלו אלו לחלקם