קטע:רש"י על ישעיהו לד י

"מדור לדור" - מאותו דור עד דור אחרון ד"א היא קללת משה (שמות יז) מלחמה לה' בעמלק מדור דור מדורו של משה לדורו של שאול ומשם לדורו של מרדכי ומשם לדורו של מלך המשיח