קטע:רש"י על ישעיהו לד ו

"כרים ועתודים" - שרים ושלטונים

"בבצרה" - מארץ מואב היא אבל לפי שהעמידה מלך לאדום שנאמר וימת חושם וימלוך תחתיו יובב בן זרח מבצרה (בראשית לו) לפיכך תלקה עמהם בפסיקתא