קטע:רש"י על ישעיהו לג ה

"כי שוכן מרום" - הראה גבורתו שהוא רם על כל וידו על העליונה