קטע:רש"י על ישעיהו לג ג

"מקול המון" - הבא מלפניך נדדו עמים עד הנה כשהפלאת לנו נסיך