פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו לב יב

"על שדים סופדים" - יטפחו על לבם

"על שדי חמד" - על שדות חמדתן ומ"א על חכמי סנהדראות שהם כשדים המניקים יספדו ועל עיר חמדתן שתחרש כשדה ועל גפן פוריה הם ישראל שנקראו גפן ממצרי' תסיע