פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו לב טז

"ושכן במדבר משפט" - בירושלים שהיא כמדבר

"וצדקה בכרמל" - היא ארץ ישראל שתהא באותן הימים ככרמל