קטע:רש"י על ישעיהו לא ב

"ואת דבריו לא הסיר" - אשר אמר והשיבך ה' מצרים באניות (דברים כח) מדה כנגד מדה שאמרתי לך (שם) לא תוסיף עוד לראותה ואתה הלכת מדעתך סופך לילך בגלות על כרחך

"וקם" - על עשרת השבטים שהם בית מרעים ועל מצרים אשר הם להם לעזרה