קטע:רש"י על ישעיהו כ ב

"ופתחת השק מעל מתניך" - ת"י ותיסר סקא בחרצך והדברים מוכיחים שהרי עד עכשיו לא ציוהו לחגור שק שהוא אומר לו להסירו ועוד שהוא אומר ונעלך תחלוץ והוא סימן לאבלות ופי' ופתחת כמו (שמות לט) מפותחות פתוחי חותם לחגור שק בדוחק על בשרו כדי שתראה חקוקה בבשרו

"מעל מתניך" - למעלה ממתניך

"ערום" - ת"י פחיח בבגדים קרועים ובלואים ולא ערום ממש