פתיחת התפריט הראשי

"ורוגנים ילמדו לקח" - לשון ותרגנו באהליכם (דברים א) אותם שהיו מתאוננים ונרגנים על דברי הנביאים ילמדו לקח