קטע:רש"י על ישעיהו כט כג

"כי בראותו ילדיו" - אשר יהיו מעשי ידי כלומר צדיקים בקרבו כי בראותו בקרבו אשר ילדיו מעשה ידי יקדישו שמי כגון חנניה מישאל ועזריה לכך לא יחורו פניו