קטע:רש"י על ישעיהו כט כב

"אשר פדה את אברהם" - מאור כשדים

"לא עתה יבוש יעקב" - מאביו

"ולא עתה פניו יחורו" - מאבי אביו שאין נמצא פסול במטתו ומטתו שלימה