קטע:רש"י על ישעיהו כט כ

"כל שוקדי און" - השוקדים ומתבוננים היאך יפעלו און