פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו כט יט

"ענוים" - סבלנים שסבלו עולו של הקב"ה וגזרותיו