קטע:רש"י על ישעיהו כט יח

"ושמעו ביום ההוא וגו'" - ותיבטל הקללה האמורה למעל' כי נסך ה' עליכם וגו' ותהי לכם חזות הכל ואבדה חכמת חכמיו