קטע:רש"י על ישעיהו כט יז

"הלא עוד מעט" - בימים מועטין נקל בעיני אם תשובו אלי

"ושב לבנון" - שהוא יער עצים להיות כרמל וישוב שדות וכרמים

"והכרמל ליער יחשב" - תירגם יונתן קירוין סגיאין יתיב ואגדה בבראשית רבה חורשין דבר אינש ישוב ערים ובני אדם רצוף ומלא כיער הזה שהוא מלא עצים