קטע:רש"י על ישעיהו כח יט

"בבקר בבקר" - כלו' תדיר תדיר אביא עליכם גזירות

"והיה רק זועה הבין שמועה" - זועה לכל השומעים להבין שמועות פורעניות הקשות שאביא עליכם כל השומעים יזועו