קטע:רש"י על ישעיהו כח ח

"כי כל שולחנות" - שלהם של זבחי מתים הם שהם כקיא צואה

"בלי מקום" - אין הדעת סובלתן