קטע:רש"י על ישעיהו כח ז

"וגם אלה" - יושבי משפט ומשיבי מלחמה שבדור הזה כלומר טובים וחשובים שבהן ביין שגו כי עתה אין טוב בהם

"שגו ברואה" - הלעיגו בדברי הנביאים וי"ת במאכל מעדנים שראוהו עונג להם

"פקו פליליה" - הכשילו המשפט

"פקו" - לשון פיק ברכים (נחום ב') פוקה (שמואל א' כה)