קטע:רש"י על ישעיהו כח ד

"כבכורה בטרם קיץ" - כבישולה של תאנת ציץ נובל

"בטרם קיץ" - עת בישול שאר התאנים אשר מתוך שהיא בכורה קופץ עליה ובולעה ובעודה בכפו כך וישקוד על הרעה ויביאה עלינו (דנייאל ט')