קטע:רש"י על ישעיהו כח ב

"הנה" - יש רוח חזק ואמיץ לה' שהוא כזרם ברד ושאר קטב מרירי

"הניח לארץ ביד" - יניחהו על ארצם בידו החזקה ויפיל הנובלות מן התאנים