קטע:רש"י על ישעיהו כו כ

"לך עמי בא בחדריך" - תשובה זו השיבהו לנביא לך עמי בא בחדריך בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ד"א התבונן על מעשיך בחדרי לבך כך דרש רבי תנחומא

"וסגור דלתך בעדך" - ת"י עביד לך עובדין טבין דיגנון עלך ורבי תנחומא דרש סגור דלתי פיך שלא תהרהר אחר מדת הדין

"חבי" - התחבאי מעט עד יעבר זעם כי אמת אפקוד על שונאיך