קטע:רש"י על ישעיהו כו ו

"רגלי עני" - מלך המשיח שנאמר בו עני ורוכב על חמור (זכריה ט' ט)

"פעמי דלים" - ישראל שהיו דלים עד הנה