פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו כו ה

"יושבי מרום" - צור ושאר ארצות