פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו כו ג

"יצר" - שהיה סמוך על הקב"ה ונשען עליו בחזקה שלא זז מאמונתו בשביל שום אימה ויסורין

"תצור" - שיהא שלום כי בך היה בטוח לפיכך הגון לך לנצרו