פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו כו א

"עיר עז לנו ישועה ישית" - העיר ירושלים שהיה מאז תמיד לנו לעוז ישועה ישית המושיע את חומותיה ואת חילה

"וחל" - חומה נמוכה שלפני החומה הגבוה