קטע:רש"י על ישעיהו כה ו

"ועשה ה' צבאות לכל העמים" - כשיבאו לצבא על ירושלים

"משתה שמנים" - שהם סבורים שיהא נוח להם כשמן יהפוך למשתה שמרים

"שמנים ממוחים" - נוחים ושמנים כמוח עצמות יהיה שמרים מזוקקין מכל משקה שמן יין שלא יהא שם אלא שמרים לבדם וכל זה במלחמות גוג ומגוג