קטע:רש"י על ישעיהו כד יד

"המה ישאו קולם" - לאותו המעט הנשאר תבא הטובה שנבאתי למעלה

"צהלו מים" - יותר ממה שצהלו על הים בגאולת מצרים