קטע:רש"י על ישעיהו כג יא

"ידו נטה" - הנוטה

"ה' צוה אל כנען" - צוה את קוראיו על כנען

"לשמיד" - כמו להשמיד וכן ללכת לגיד ביזרעאל (מלכים כט) כמו להגיד וכן לשמיע קול תודה (תהלים כו) כמו להשמיע

"מעזניה" - צור וצידון משל כנען היו כמו שנאמר את צידון בכורו