פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו כג טז

"הרבי שיר" - כלומר אף הרבי תחנונים והשפילי גאוותך