קטע:רש"י על ישעיהו כג ח

"כנעניה" - תגריה כמו (הושע יב) כנען בידו מאזני מרמה ולא יהיה כנעני עוד (זכריה יד)