קטע:רש"י על ישעיהו כב כה

"תמוש היתד" - גדולתו של שבנא

"ונכרת המשא אשר עליה" - בני משפחתו וסיעתו הנסמכין עליו והתולים בו כלי תפארתם ולפי שדימהו ליתד דימה המתפארים בו ונשענים עליו למשא שמטעינים על היתד ויש פותרים אותו ותתקיים הנבואה שנתנבאה עליו