פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו כב כב

"מפתח בית דוד" - ת"י מפתח בית מקדשא ושולטן בית דוד