פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו כב י

"ואת בתי ירושלים ספרתם" - כמה בתים יש לכל אחד שיתנו מהם לפי חשבון כדי לקחת האבנים והעצים לבצר את החומה

"לבצר" - לחזק לשון ערים בצורות (במדבר יב)