רש"י על ישעיהו כב ט

"בקיעי עיר דוד" - בקיעי החומה ראיתם כי רבו

"ותקבצו את מי הברכה" - י"ת וכנישתון ית עמא למי בריכתא ארעיתא שהוא אצל בקיעי עיר דוד להלחם שם לפי שראיתם שיש שם תורפה לירושלים ונוחה ליכבש משם