קטע:רש"י על ישעיהו כב ח

"ויגל" - לשון גילוי

"מסך יהודה" - הוא בית המקדש שהי' מגין ומיסך ומסכך עליהם

"ותבט ביום ההוא" - תחבולות להלחם בם

"אל נשק בית היער" - הם המגינים שלש מאות ומאתים שעשה שלמה ויתנם המלך בית יער הלבנון (שם א ז)