פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על ישעיהו כב ה

"ומבוסה" - מרמס כמו בוססו את חלקתי (ירמיהו יב) וכמו כגבורים בוסים בטיט חוצות (זכריה י)

"מקרקר קיר" - יום קירקור קיר החומה

"ושוע אל ההר" - וקול שוועה לנוס אל ההרים להמלט