קטע:רש"י על ישעיהו י כג

"כי כלה ונחרצה" - תראו שהקב"ה עושה (דין) ברשעים ותכנעו ותשובו אליו לכן לפי שידעתי שתשובו אליו חזקיה וסיעתו (דבר אחר לכן ל' שבועה לכן באמת)