קטע:רש"י על ישעיהו י יד

"כקן" - כקיני עופות הפקר

"וכאסוף ביצים עזובות" - וכאשר יאסוף איש ביצים עזובות שעזבתם אמם ואין מוחה בידם לכסות עליהם

"נודד כנף ופוצה פה ומצפצף" - כל הל' הזה נופל בעופות לפי שדימה אותם הגולים לקן צפרים ולביצים עזובות אמר לשון זה לא צפצפו עליהם האב והאם