רש"י על ישעיהו י יא

"כאשר עשיתי לשומרון וגו'" - זאת יאמר לאחר שיכבוש את שומרון