פתיחת התפריט הראשי

"כאשר עשיתי לשומרון וגו'" - זאת יאמר לאחר שיכבוש את שומרון